ACT4Kids methode

De ACT4Kids methode is speciaal is ontworpen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Wat ACT4Kids zo bijzonder maakt, is de beeldende en metaforische aanpak waarmee gedachten, omgevingswaarnemingen en emoties worden verkend.

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, en het doel ervan is om flexibel te leren omgaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Het leven zit vol met zowel positieve als minder positieve ervaringen, wat kan leiden tot een veelheid aan emoties en gedachten. We proberen vaak als mens van het verleden te leren en de toekomst te voorspellen, zodat we mislukkingen en andere vervelende ervaringen kunnen voorkomen. Helaas kan ons brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand! Dit kost heel veel energie en levert op lange termijn niks op.

Voor wie?

ACT4Kids begeleiding helpt kinderen en jongeren om te gaan met moeilijke ervaringen en de daarbij horende gedachten en gevoelens. Of het nu gaat om een laag zelfbeeld, angstgevoelens, stemmingswisselingen, motivatieproblemen, stressklachten of boosheid en opstandig gedrag, ACT kan een waardevolle ondersteuning bieden.

Acceptatie

De ACT4Kids methode biedt zowel kinderen, jongeren als ouders praktische handvatten voor het dagelijks leven. Het helpt hen om hun hart te volgen en hindernissen zoals verlies, falen en afwijzing te accepteren. Uitgaand van het besef dat je al precies goed bent zoals je bent!