Creatieve therapie | volwassenen

Creatieve therapie helpt je om beter om te gaan met klachten en emoties. Creatieve therapie gaat niet over praten maar om het doen en het ontdekken. En natuurlijk praten we daar wel over, maar het gaat om het ervaren en oefenen.

Hoe werkt creatieve therapie?

Bij creatieve therapie ga je aan de hand van opdrachten aan de slag met verschillende materialen, zoals verf, krijt, klei of steen. Daarbij kan een mooi werkstuk ontstaan, maar dat is niet het doel. Het gaat over jou, wie je bent, hoe je doet of hoe je je voelt. Creatieve therapie zorgt ervoor dat je meer bewust wordt van wat je zelf denkt, voelt of hoe je doet. En juist dan kun je leren hoe je daar anders mee om kunt gaan. Je hoeft niet creatief te zijn, iedereen kan meedoen aan creatieve therapie.

Bij welke klachten kan creatieve therapie van hulp zijn?

  • moeite met het uiten van en omgaan met gevoelens
  • verlies- en rouwverwerking
  • te veel rationaliseren (in je hoofd zitten)
  • geen kind hebben mogen zijn
  • overspannenheid / burn-out / stress
  • moeite met het aangeven van eigen grenzen
  • inzicht willen krijgen in de eigen (levens)situatie, keuzes maken
  • stilstaan bij eigen behoeften en verlangens
  • echtscheiding
  • mishandeling, geweld, seksueelmisbruik (als slachtoffer of als getuige)
  • een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname


Praktische informatie

Intakegesprek
Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarin de mogelijkheden met creatieve therapie worden besproken.

Vergoeding via de gemeente/werkgever
Kijk hier voor meer informatie.

Aanmelden