Creatieve therapie | Kinderen

Creatieve therapie helpt kinderen om beter om te gaan met klachten en emoties. Creatieve therapie gaat niet over praten maar om het doen en het ontdekken.

Hoe werkt creatieve therapie?

Bij creatieve therapie ga je aan de hand van opdrachten aan de slag met verschillende materialen, zoals verf, krijt, klei of steen. Daarbij kan een mooi werkstuk ontstaan, maar dat is niet het doel. Het gaat over jou, wie je bent, hoe je doet of hoe je je voelt. Je hoeft dus niet creatief te zijn, iedereen kan meedoen aan creatieve therapie.

In de creatieve therapie kun je laten zien hoe je je voelt, wat je denkt of wat je graag anders zou willen. Je wordt je meer bewust van wat je zelf denkt, voelt of hoe je doet. En juist dan kan je leren hoe je daar anders mee om kunt gaan.

Creatieve therapie, KinderAtelier of ouderbegeleiding

Creatieve therapie kan in overleg met de therapeut worden gecombineerd met het KinderAtelier of met ouderbegeleiding.

Waarbij kan creatieve therapie helpen?

Creatieve therapie kan helpen bij:

  • Problemen door autisme, ADD of ADHD
  • Prikkelbaarheid, snel huilen
  • Teruggetrokken of druk gedrag
  • Sociale problemen bijv; geen vrienden kunnen maken of snel in conflict belanden
  • Niet (durven) praten
  • Faalangst / onzekerheid
  • Verlies- en rouwverwerking
  • Verwerking na echtscheiding
  • Hoogsensiviteit
  • Negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen
  • Somberheid
  • Slaapproblemen
  • Angstgerelateerde klachten
  • Gedragsproblemen
  • Traumaverwerking
  • Bedplassen
  • Problemen met emoties zoals boosheid en verdriet
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak