Lichaamsgerichte therapie | Jongeren

Attentie: De gemiddelde wachttijd voor lichaamsgerichte therapie bedraagt op dit moment 6 maanden.

Lichaamsgerichte therapie helpt je om beter om te gaan met klachten en emoties. Bij lichaamsgerichte therapie staat doen en ervaren centraal.

Hoe werkt lichaamsgerichte therapie?

Tijdens de therapie wordt er gewerkt met bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen, zoals sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om je stil te laten staan bij je eigen gedrag, gevoelens en gedachten. Je leert op een leuke manier door doen en ervaren te experimenteren met nieuw gedrag, het gedrag te verminderen of juist te versterken. De lichaamsgerichte therapie wordt gegeven in onze praktijkruimte maar we gaan ook naar buiten.

Lichaamsgerichte therapie, JongerenAtelier of ouderbegeleiding

Lichaamsgerichte therapie kan in overleg met de therapeut worden aangevuld met het JongerenAtelier of met ouderbegeleiding.

Waarbij kan lichaamsgerichte therapie helpen?

Lichaamsgerichte therapie kan helpen bij:

  • Problemen door autisme, ADD of ADHD
  • Prikkelbaarheid, snel huilen
  • Teruggetrokken of druk gedrag
  • Sociale problemen bijv; geen vrienden kunnen maken of snel in conflict belanden
  • Niet (durven) praten
  • Faalangst / onzekerheid
  • Verlies- en rouwverwerking
  • Verwerking na echtscheiding
  • Hoogsensiviteit
  • Negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen
  • Somberheid
  • Slaapproblemen
  • Angstgerelateerde klachten
  • Gedragsproblemen
  • Traumaverwerking
  • Problemen met emoties zoals boosheid en verdriet
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak