Informatie voor verwijzers

Onze praktijk heeft vanaf 2017 een contract met alle Zeeuwse gemeenten. Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij de Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland (CKZ). Hierdoor kunnen wij contracten aangaan met zorginstellingen/gemeenten en zorgverzekeraars.

Wij zijn op de eerste plaats een behandelpraktijk maar bieden ook andere vormen van zorg. Wij richten ons in het aanbod op kinderen, jongeren en volwassenen. Vaak bestaat het behandeltraject uit een mix van interventies: individuele- en/of groepstherapie, ouderbegeleiding en ondersteuning op school.

Wilt u als huisarts/specialist een kind of jongere naar ons verwijzen?

Wilt u een kind/ jongere naar ons verwijzen dan verzoeken wij u dit via Zorgmail te doen. De brief naar ons opsturen of meegeven aan uw cliënt kan natuurlijk ook.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


BEROEPSVERENIGINGEN

De verschillende zorgverleners/ therapeuten van VIVO zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: