Wijziging Privacyverklaring juni 2024

Per juni 2024 is privacyverklaring op een tweetal punten aangepast, te weten:

  • Wetgeving
    VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De AVG zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
  • Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
    Naast toestemming heeft VIVO lichaamsgerichte & creatieve zorg andere grondslagen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.

Vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Naar overzicht